ul. Bracka 62/64 95-200 Pabianice
tel.(042) 213 51 21 (042) 227 59 42 tel. kom. 513 156 280

Aktualnie firma zajmuje się :

Projektami nowych budynków mieszkalnych. Wykonanie koncepcji według warunków planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zasilania, a następnie uzgodnienie jej z inwestorem. Opracowanie projektu według ustaleń z inwestorem i przekazanie podkładów dla branżowców. Zebranie wszystkich opracowań w projekt budowlany, uzgodnienie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Adaptacją projektów gotowych polegającą na : przystosowaniu projektu gotowego 
do warunków konkretnej lokalizacji i wymagań oraz potrzeb inwestora.

Wykonywaniem planu zagospodarowania terenu działki i projektów przyłączy według uzyskanych warunków zasilania od gestorów sieci.

Rozbudową istniejących obiektów. Projekt związany z budową nowych pomieszczeń powiązanych z istniejącą bryłą obiektu, polega na wykonaniu projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wraz z branżami sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną.

Koncepcją urbanistyczną podziału terenu. Polega na opracowaniu koncepcji podziału działki wraz z obsługą komunikacyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie możliwości zasilania nowo powstałych działek w media: prąd i wodę z gestorami sieci. Opracowanie polega na projekcie wstępnym, przekazaniu rozwiązania do Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów, Wydziału Dróg w celu uzgodnień. Po przekazaniu informacji zwrotnych z powyższych urzędów projekt stanowi podstawę dla geodety do zatwierdzenia i przeprowadzenia podziału terenu.

Prowadzeniem budów. Nadzorowanie realizowanych budów opiera się na:

 • wizytach na budowie w istotnych momentach jej realizacji (wymagających odbioru kierownika budowy),
 • sprawdzaniu toku prowadzenia prac budowlanych, ich zgodności z projektem,
 • rozstrzyganiu wątpliwości wykonawców w stosunku do projektu,
 • wprowadzaniu nieistotnych zmian do projektu,
 • prowadzeniu dokumentacji budowy i przygotowanie jej do odbioru budynku.

Kontakt

Pracownia architektoniczna „AVILLA” Anna Niedzielska.

Adres:

 • ul. Bracka 62/64
 • 95-200 Pabianice
 • powiat pabianicki, województwo łódzkie

Kontakt drogą elektroniczną

 • biuro@avilla-projekty.pl
 • ajniedzielska@gmail.com

Kontakt drogą telefoniczna

 • tel.(042) 213 51 21
 • (042) 227 59 42
 • tel. kom. 513 156 280

Kliknij aby zobaczyć jak do nas dojechać

avilla-projekty.pl