ul. Bracka 62/64 95-200 Pabianice
tel.(042) 213 51 21 (042) 227 59 42 tel. kom. 513 156 280

Aktualnie firma zajmuje się :

Projektami nowych budynków mieszkalnych. Wykonanie koncepcji według warunków planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zasilania, a następnie uzgodnienie jej z inwestorem. Opracowanie projektu według ustaleń z inwestorem i przekazanie podkładów dla branżowców. Zebranie wszystkich opracowań w projekt budowlany, uzgodnienie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Adaptacją projektów gotowych polegającą na : przystosowaniu projektu gotowego 
do warunków konkretnej lokalizacji i wymagań oraz potrzeb inwestora.

Wykonywaniem planu zagospodarowania terenu działki i projektów przyłączy według uzyskanych warunków zasilania od gestorów sieci.

Rozbudową istniejących obiektów. Projekt związany z budową nowych pomieszczeń powiązanych z istniejącą bryłą obiektu, polega na wykonaniu projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wraz z branżami sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną.

Koncepcją urbanistyczną podziału terenu. Polega na opracowaniu koncepcji podziału działki wraz z obsługą komunikacyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie możliwości zasilania nowo powstałych działek w media: prąd i wodę z gestorami sieci. Opracowanie polega na projekcie wstępnym, przekazaniu rozwiązania do Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów, Wydziału Dróg w celu uzgodnień. Po przekazaniu informacji zwrotnych z powyższych urzędów projekt stanowi podstawę dla geodety do zatwierdzenia i przeprowadzenia podziału terenu.

Prowadzeniem budów. Nadzorowanie realizowanych budów opiera się na:

  • wizytach na budowie w istotnych momentach jej realizacji (wymagających odbioru kierownika budowy),
  • sprawdzaniu toku prowadzenia prac budowlanych, ich zgodności z projektem,
  • rozstrzyganiu wątpliwości wykonawców w stosunku do projektu,
  • wprowadzaniu nieistotnych zmian do projektu,
  • prowadzeniu dokumentacji budowy i przygotowanie jej do odbioru budynku.

Certyfikaty energetyczne

Od 1 stycznia 2009 roku przedsiębiorstwo „Avilla” oferuje swoim klientom nowa usługę, a mianowicie sporządzanie świadectw energetycznych budynków. Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej (A, B, C, D, E, F ). Dzięki charakterystyce energetycznej możliwe jest określenie zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Ponieważ od 1 stycznie br. uchwałą sejmu certyfikat energetyczny budynku jest obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), dlatego wzbogacenie swojej oferty o tą usługę jest rozwiązaniem bardzo korzystnym zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i marketingowego. Dzięki świadectwom energetycznym możliwe będzie przedsiębiorstwu zdobycie nowych klientów chcących sprzedać lub wynająć nieruchomość, a klienci zainteresowani nowym budynkiem będą mieli możliwość kupienia kompleksowego projektu wraz z certyfikatem energetycznym.

avilla-projekty.pl