ul. Bracka 62/64 95-200 Pabianice
tel.(042) 213 51 21 (042) 227 59 42 tel. kom. 513 156 280

Aktualnie firma zajmuje się :

Projektami nowych budynków mieszkalnych. Wykonanie koncepcji według warunków planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zasilania, a następnie uzgodnienie jej z inwestorem. Opracowanie projektu według ustaleń z inwestorem i przekazanie podkładów dla branżowców. Zebranie wszystkich opracowań w projekt budowlany, uzgodnienie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Adaptacją projektów gotowych polegającą na : przystosowaniu projektu gotowego 
do warunków konkretnej lokalizacji i wymagań oraz potrzeb inwestora.

Wykonywaniem planu zagospodarowania terenu działki i projektów przyłączy według uzyskanych warunków zasilania od gestorów sieci.

Rozbudową istniejących obiektów. Projekt związany z budową nowych pomieszczeń powiązanych z istniejącą bryłą obiektu, polega na wykonaniu projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wraz z branżami sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną.

Koncepcją urbanistyczną podziału terenu. Polega na opracowaniu koncepcji podziału działki wraz z obsługą komunikacyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienie możliwości zasilania nowo powstałych działek w media: prąd i wodę z gestorami sieci. Opracowanie polega na projekcie wstępnym, przekazaniu rozwiązania do Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów, Wydziału Dróg w celu uzgodnień. Po przekazaniu informacji zwrotnych z powyższych urzędów projekt stanowi podstawę dla geodety do zatwierdzenia i przeprowadzenia podziału terenu.

Prowadzeniem budów. Nadzorowanie realizowanych budów opiera się na:

 • wizytach na budowie w istotnych momentach jej realizacji (wymagających odbioru kierownika budowy),
 • sprawdzaniu toku prowadzenia prac budowlanych, ich zgodności z projektem,
 • rozstrzyganiu wątpliwości wykonawców w stosunku do projektu,
 • wprowadzaniu nieistotnych zmian do projektu,
 • prowadzeniu dokumentacji budowy i przygotowanie jej do odbioru budynku.

Oferta

Pracownia architektoniczna „Avilla” oferuje Swoim Klientom kompleksowe i profesjonalne wykonywanie:

 • Projekty nowych budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych)
 • Projekty obiektów użytkowych
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Koncepcje urbanizacyjne
 • Nadzorowanie budów
 • Legalizacje obiektów
 • Inwentaryzacje obiektów istniejących
 • Projekty obiektów rolniczych
 • Aranżacje wnętrz
 • Projekty terenów zielonych
 • Projekty ocieplenia budynków
 • Certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne)

Realizacja projektu nowego budynku odbywa się w oparciu o następujące fazy: Fazy powstawania projektu:

 1. Faza wstępna – przedprojektowa, ZEBRANIE INFORMACJI:
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Warunki zasilania,
  • Potrzeby i oczekiwania klienta,
  • Przygotowanie mapy do celów projektowych (geodeta).
 2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
  • Uzgodnienie wariantu wykonania,
  • Wycena i podpisanie umowy.
 3. PRZYGOTOWANIE PODKŁADÓW DLA BRANŻ
  • Projektowanie instalacji sanitarnej,
  • Projektowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
  • Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania,
  • Projektowanie instalacji elektrycznej,
  • Projektowanie instalacji gazowej,
  • Projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej.
 4. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
  • Rysunki + opis dla części architektonicznej i branż,
  • Koordynacja,
  • Działania korygujące.
 5. UZGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI
  • Z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
  • Z rzeczoznawcami,
  • Z SANEPIDEM,
  • Ze specjalistami w dziedzinie BHP i PPOŻ.
 6. ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYDZIALE ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO
  • Poprawa ewentualnych zastrzeżeń.
 7. AKCEPTACJA PROJEKTU
avilla-projekty.pl